Lesreglement van Bunderen sport service – LTV Flehite

 

Algemeen 

 1. Onder een lesuur wordt een tijdseenheid van 50 minuten effectief tennisles verstaan.
 2. Bij verhindering van de leerlingen graag een bericht naar de trainer(ster).
 3. Voor elke trainingsgroep zal er een whatsapp groep worden aangemaakt waarin belangrijke informatie met betrekking tot de tennistraining wordt gedeeld.

 

Indeling 

 1. Men kan pas worden ingedeeld wanneer je officieel bent ingeschreven via het inschrijfsysteem (yourtennis.nl/clubs/ltv-flehite) van tennisschool van Bunderen sport service en lid bent van LTV Flehite.
 2. Het indelen van de trainingsgroepen geschiedt op basis van niveau en beschikbaarheid.
 3. Na het bekendmaken van de indeling is de inschrijving definitief en ben je het lesgeld verschuldigd. Wanneer er onverwachts niet deelgenomen kan worden aan de training bijvoorbeeld door een blessure dan mag er een vervanger worden geregeld mits het niveau aansluit bij de groep. De financiën zullen dan onderling tussen de leerlingen (geblesseerde leerling en invaller) geregeld moeten worden.
 4. Hoe ruimer je beschikbaarheid, hoe groter de kans dat je wordt ingedeeld. Vooral beschikbaarheid in de zogenaamde ‘daluren’ (ochtend/middag) vergroot de kans om ingedeeld te worden  

 

Uitval 

 1. Bij afwezigheid van de trainer door bijvoorbeeld ziekte, wordt de les altijd ingehaald. 
 2. Bij uitval wegens slecht weer geldt dat de eerste les niet wordt ingehaald. De tweede les die uitvalt wegens slecht weer wordt wel ingehaald. Derde les wordt niet ingehaald en de vierde wel.
 3. Wanneer de trainingen niet kunnen doorgaan vanwege sluiting van het park door overheidsbesluit (maatregelen bijvoorbeeld door Corona) dan wordt hetzelfde inhaal protocol gehanteerd als bij onbespeelbare banen door weersomstandigheden. Zie punt 9.
 4. De inhaallessen worden in overleg tussen trainer(ster) en leerling ingehaald
 5. Een les die voor minstens de helft gegeven is, geldt als een volwaardige les.
 6. Gedurende de standaard schoolvakanties zullen er in principe geen trainingen worden gegeven. Wanneer dit wel het geval is dan wordt dit in overleg gedaan met de leerlingen. Tevens zullen er in de 2e week van de clubkampioenschappen, in de week van de Amersfoortse Veteranen Kampioenschappen en in de week van het Smashing dubbeltoernooi ‘s avond vanaf 18:00 geen trainingen worden gegeven.

 

Aansprakelijkheid

 1. Tennisschool van Bunderen sport service is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade en/of blessures, noch voor diefstal of beschadigingen van goederen van leerlingen ten tijde van de tennistraining.

 

Betaling

 1. Indien niet betaald is voor de tennistraining, dan mag er niet getraind worden. Toegang tot de lessen wordt hervat na betaling. De gemiste lessen van de inmiddels gestarte cyclus wordt/worden niet ingehaald of op enige andere wijze verrekend.
 2. De betaling van lesgelden gaat via automatische incasso. Hiervoor ga je akkoord bij de inschrijving.
 3. De incasso vindt plaats tussen de 2e en 4e trainingsweek van het trainingsseizoen. Dit zal eind april, begin mei zijn.
 4. Wanneer het totale lesgeld (bijvoorbeeld bij een familie) boven de 500 euro is dan mag er in termijnen worden betaald. Neem hiervoor contact op met de tennisschool.
 5. Bij minder deelnemers aan de trainingsgroep waarvoor is aangemeld, wordt het eindbedrag gedeeld door het aantal deelnemers. Dit gebeurd in overleg met de desbetreffende leerlingen.

 

Slotbepaling 

 1. In ieder geval waarin dit reglement niet voorziet, beslist tennisschool van Bunderen sport service in overleg met het bestuur van LTV Flehite.